Serviciile noastre


Conform legislaţiei în vigoare: ORDIN ANRE nr. 179/2015, art. 3, alin. (2) și (3) la Normativul Tehnic NTPEE/2008, consumatorul de gaze naturale are obligaţia să efectueze, exclusiv prin intermediul unui operator economic selectat de către acesta, verificările și reviziile tehnice atât ale instalaţiei individuale de utilizare, cât și ale instalaţiei comune de utilizare.


VERIFICAREA tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează:

  • periodic, la maximum 2 ani;
  • la cererea clientului final.


 REVIZIA tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează:


  • periodic, la maximum 10 ani;
  • după întreruperea utilizării instalaţiei de utilizare pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni;
  • după orice eveniment care ar fi putut afecta instalaţia de utilizare;
  • la cererea clientului final.

Verificarea tehnică periodică a centralei (VTP) se efectuează:
     
  • periodic, la maximum 2 ani;
  • după orice eveniment care ar fi putut afecta buna funcţionare a centralei termice;
  • la cererea clientului final.

*Eventualele pierderi de gaze sau mici defecţiuni ale instalaţiei de gaze se vor remedia cu titlu gratuit.

**Pentru toate verificările/reviziile efectuate oferim garanţie lucrărilor timp de 24 luni.

***Fișele de verificare/revizie ale instalaţiilor de utilizare gaze naturale vor fi completate de echipa noastră și se vor depune centralizat la Operatorul Sistemului de Distribuţie, cu număr de înregistrare, fiind luate în evidenţa acestuia.

****Plata serviciilor se efectuează la momentul prestării de servicii pe bază de factură și chitanţă.